Εφαρμογή Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών Γ.Π.Α.

Αφορά τα Τμήματα του Πανεπιστημίου με ΕΔΡΑ την ΑΘΗΝΑ και πρωτοετείς φοιτητές των κατηγοριών (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ΚΑΙ 10%)

Το σύστημα απευθύνεται στους φοιτητές κα τις φοιτήτριες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο. Μέσω της εφαρμογής θα επιβεβαιώσετε ή θα καταχωρήσετε τα ατομικά σας στοιχεία και θα υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο αίτησης εγγραφής επιτυχόντων, φωτογραφία) για την εγγραφή σας στο Γ.Π.Α., για την απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού και για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τις σπουδές σας.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα χρειάζονται o 8-ψήφιος κωδικός υποψηφίου των Πανελληνίων Εξετάσεων και ο ΑΜΚΑ, ή στην περίπτωση που δεν έχετε ΑΜΚΑ, τα 4 ΚΕΦΑΛΑΙΑ αρχικά των ονομαστικών στοιχείων σας με τη σειρά: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο.

Η περίοδος Εγγραφών των Πρωτοετών Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήματα Αθήνας) είναι από Τετάρτη, 07/10/2020 μέχρι Παρασκευή, 23/10/2020. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.